Referat af bestyrelsesmødet 02-2018

Referat af bestyrelsesmøde i BI bordtennis søndag 25. februar 2018

Til stede: Thomas, Janne, Kirsten, Lilian og Kristine og Jes
Afbud fra Niels


1) Økonomi
Janne orienterede om, at vi komme ud af 2017 med en underskud på cirka 50.000 kroner. Det er acceptabelt i et år, hvor vi overfører indtægter fra udlodningsmidlerne til næste år. Budgettet for næste år lægger op til et underskud i samme størrelsesorden. Vi arbejder på at tilpasse udgifter og indtægter, så underskuddet forsvinder. Janne udsender i denne uge regnskab og udkast til budget. Vi behandler regnskab og budget på næste bestyrelsesmøde 19. marts klokken 19.00.

2) Generalforsamlingen
På grund af sammenfald med klubtur flyttes generalforsamlingen til søndag 22. april klokken 14.00 på BI centeret. Vi tager kontakt til forskellige emner om mulig deltagelse i en kommende bestyrelsen. Tilbagemeldinger inden væres næste møde 19. marts klokken 19.00.

3) Opfølgning på snak om opførsel
Siden vores seneste snak har der været et par episoder, som resulterede i et fremrykket trænermøde, hvor Thomas snakkede med trænerne om fremtidige retningslinjer. Trænerne formulerede et brev, der er sendt ud til samtlige forældre. Af brevet fremgår blandt andet, at der hurtigere vil blive givet en uges karantæne, hvis opførslen ikke er i orden. Ved gentagelsestilfælde er der karantæne resten af sæsonen. Bestyrelsen bakker helt op om tiltaget. Negativ stemning koster både trænere og spilleres lyst til at komme. Vi arbejder for, at det fortsat skal være sjovt at komme til bordtennis.

4) Trænere næste sæson - omfang og konkrete aftaler
Omfanget af træningen i næste sæson bliver mere varierende. Vi laver en aftale med Adam om at komme minimum 9x14 dage. Kan vi sikre indtægter i form af spillerbetalinger til lejre med mere, så kan der blive tale om op til 10 gange. De uger Adam er I Brønderslev er der mulighed for at træne alle dage. De øvrige uger reducerer vi træningen til to gange (der er selvfølgelig stadig mulighed for selvtræning) Thomas kontakter Caspar Birk og Jens Knudsen som mulige trænere. Trænerbudgettet ser på nuværende tidspunkt sådan ud, at vi afsætter xx kroner til voksentrænere. Vi afsætter xx kroner til 3x ungdomstrænere. Og vi afsætter xx kroner til betaling af Adam. Bemærk at tallene gælder næste sæson og ikke næste kalenderår.

5) Eventuelt
SFO-bordtennis skal stadig sættes i gang. Nicholas er parat til at tage en hold marts-april. Vi kører sommerskole i uge 28. Amalie, Agnete og Victoria spørges om de vil dele den opgave. Stine spørger skolerne om de har interesse i at få bordtennis på skemaet nogle timer. Ideer til indstillinger til fritidspris senest hurtigst muligt til Thomas, som koordinerer og indsender. Der var enighed om at sige nej til ansøgningen fra Karsten Laursen om økonomisk støtte til udlandstur i påsken,

 

Nyt fra DBTU

2. oktober 2021