Referat af bestyrelsesmødet 01-2018

Referat af bestyrelsesmødet 21-01-2018

Til stede: Thomas, Kirsten, Kristine og Jes
Afbud fra Janne og Lillian

Næste sæson:
Trænere
Hvilke trænere er til rådighed i næste sæson?
Trænere under 18 år: Victoria, Mads Jørgensen, Amalie
Trænere: Jan P., Caspar Birk, Per Cool, Frederik Lund, Rasmus Schøn, Adam, Jakub
Vi afklarer med de tre voksne trænere(Jan P., Per Cool og Caspar Birk) inden mødet den 26-02-.2018.
Den anden del af punktet omkring trænere er opførsel fra spillerne ved træning og kamp.
Møde med trænerne om generel opførsel - lægge linjen for opførsel under træningen og kamp


Bestyrelsessammensætning
Vi ønsker at bestyrelsen udvides fra 5 medlemmer til 7 medlemmer med 2 suppleanter
Hvem er på valg:
Thomas Krog, Jes Frederiksen,
Janne og Niels er valgt for næste sæson.
Kirsten stopper
Hvem kan være nye medlemmer i bestyrelsen:
Jens Knudsen, Caspar Birk, Per Cool
Vi skal have nedsat et ungdomsudvalg, sponsorudvalg og et eliteudvalg.
Alle opgaver i bestyrelsen skal beskrives, nedfældes og uddeles til bestyrelsesmedlemmerne ved en konstituering af den nye bestyrelse. Disse opgaver skal sammenkædes med folk udenfor til sammensætning af udvalg.

Sportslige ambitioner for den næste sæson:
Ungdomsdivisioner
Juniordivision - skal der tilmeldes?
Drengedivision - skal der tilmeldes?
Pigedivision - skal der tilmeldes?

Senior:
1 og 2. division samt 1 division damer?
Vi planlægger at tilmelde et hold i 1. division damer til næste sæson.
Vi spiller selvfølgelig videre i 1. div herrer og begynder lave en holdsammensætning.

Eventuelt
Jan P. indstilles til humørlegatet i 2018 
Stinne laver opslag på Facebook til betaling for JM (100kroner)
Thomas samler op diverse udeståender for JM ift. Kurt.
Koncert i den runde blev vendt.

Nyt fra DBTU

2. oktober 2021