Årets Generalforsamling

BI-Bordtennis afholder sin årlige Generalforsamling Torsdag d. 18.Juni kl 19:00 i Klubbens lokaler på BI-Centret Agdrupvej.

BESTYRELSEN har brug for DIN hjælp.

Sammen bliver vi stærkere

Mød op og giv din stemme og mening til kende.

Dagsorden er ifølge Brønderslev Idrætsforenings love.

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse

4) Indkomne forslag

5) Valg af formand til bestyrelsen (2 år)/Valg af kasserer til bestyrelsen (1 år)

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

7) Valg af suppleanter (1 år)

8) Valg af revisor (2 år)

9) Valg af revisorsuppleant (1 år)

10) Eventuelt

Nyt fra DBTU

12. august 2020

  • EM i Polen er udsat

    - det individuelle EM (senior) er i dag blevet udsat - der arbejdes på at finde ny dato.

  • Danmark Leve!

    - digital kampagne skal få danskerne til at dyrke endnu mere idræt.

  • F&I Masters i Roskilde

    - hvor hele det danske herrelandshold er på plads - præmiesum 30.000,- kr.