Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamling for BI-Bordtennis

Søndag den 28. april 2019 kl. 10.00 på BI-centeret

1) Valg af dirigent

          Kai Ove Bendixen modtog valg

2) Formandens beretning

Blev oplæst og godkendt. Kan læses på vores hjemmeside

 

3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 og budget 2019 til godkendelse

                Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt

 

4) Indkomne forslag

                      Ingen indkomne forslag

 

5) Valg kasserer til bestyrelsen (2år)

Janne Nørgaard har valgt at stoppe – bestyrelsen foreslår Per Dahl Sørensen

Per Dahl modtog valget

6) Valg medlem til bestyrelsen (2år)

Nils Brinks-Larsen har valgt at stoppe – bestyrelsen foreslår Martin Kristensen

                      Martin Kristensen modtog valget

7) Valg af suppleanter (1 år)

Per Dahl Sørensen har valgt at stoppe – bestyrelsen foreslår Janne Nørgaard

Kai Jarl Nielsen ønsker genvalg

                      Janne Nørgaard og Kai Jarl modtog genvalg.

8) Valg af revisor (2 år)

Malene Lagergaard – villig til genvalg

          Malene Ladegaard modtog valget.

9) Valg af revisorsuppleant (1 år)

Hugo Sørensen – villig til genvalg

          Hugo Sørensen modtog valget

10) Eventuelt

Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen hvad holdningen var ved de fremmødte, i forhold til om 1. divisionsholdet skal bevares eller ej.

Der blev snakket om både fordele og ulemper

-          Set i forhold til budgettet kunne det være en fordel at fjerne 1 holdet så et underskud kunne formindskes.

-          Der har været et divisionshold i BI-regi i mange år, synd hvis ikke kan bevares.

-          Ingen opbakning fra byen omkring 1 holdet – ingen tilskuer til hjemme kampe.

-          Skal der i stedet fokuseres på at skaffe nye medlemmer og bygge op forfra

-          Sponsorerne har signet op til at vi har et 1 hold.

Alt i alt en masse ting for bestyrelsen at tage med i overvejelserne

Trænersituationen og stævner

Der blev spurgt omkring trænersituationen hvorfor de ikke er mere tilstede ved stævner og holdturneringer og hvorfor de ikke var repræsenteret her på Generalforsamlingen?. Forældre ønsker at der kommer mere opbakning fra trænerne til stævner. Bestyrelsen kunne fortælle at der fra næste sæson er fokus på dette og at der altid vil være en træner med som vil have fokus på alle spillere.

Forældre har sagt at det er svært og uoverskueligt at tilmelde børn til stævner. Kan bestyrelsen evt finde en måde hvorpå dette kan gøres nemmere. Er det ikke oplagt at trænerne tog en snak med spilleren og opfordrede dem til at deltage i div. stævner og gav dem en seddel med hjem så forældrene kunne planlægge. Hvorfor bruges FB ikke mere end det gør til at udbrede budskabet omkring stævner.

Trivslen

Der var ønske om mere daglig summen i klubben og at der fx var 1.holds spillere som kom forbi til træningsaftenerne og viste sig. Der er mange medlemmer som ikke ved vi har et 1.hold og de ved ikke hvem de er. GF mente at det kunne man godt sætte som et krav at spillerne kom forbi enkelte aftener og vise de unge spillere at der var noget at stræbe efter.

Der blev også snakket omkring forældre involvering, bestyrelsen ville rigtig gerne have flere forældre involveret i den daglige trivsel, vi mangler forældre til mange praktiske ting, som at stå for vores klubturer og tilmeldinger, køb af frugt til stævner mv. Vi opfordrer forældrene til at vise interesse – Tak.

Vi ved at forældrene har en travl hverdag, men vi opfordrer alligevel til at investere lidt tid i sine børns og klubs fremtid. Når vi er ude sammen, så er det altid vildt hyggeligt blandt forældrene, træner, bestyrelsen samt spillere.

Referent: Rikke Cramer/Frank Dolberg

Nyt fra DBTU

2. oktober 2021