Årets Generalforsamling

BI-Bordtennis afholder sin årlige Generalforsamling Lørdag d. 25.April kl 10:00 i Klubbens lokaler på BI-Centret Agdrupvej.

BESTYRELSEN har brug for DIN hjælp.

Sammen bliver vi stærkere

Mød op og giv din stemme og mening til kende.

Dagsorden er ifølge Brønderslev Idrætsforenings love.

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse

4) Indkomne forslag

5) Valg af formand til bestyrelsen (2 år)/Valg af kasserer til bestyrelsen (1 år)

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

7) Valg af suppleanter (1 år)

8) Valg af revisor (2 år)

9) Valg af revisorsuppleant (1 år)

10) Eventuelt

Påskebal i Den Runde Pavillon

Pskebal i Den Runde

Kan du huske BI-Bordtennis afholdt Reunion festen i 2019  -  Onsdagen før påske i den Runde Pavillon? Hvor der blev spillet op til vild dans med DJ-Musik som i de glade 90ére.

Det var en brag af fest som vi selvfølgelig gentager – Kom til Påskebal i Den Runde Pavillon Onsdag d. 8 April lige før påske.

For kun en flad 50ér kan du kommer med, men skynd dig, vi har begrænser biletter - Køb billetten i Bog og Ide eller på mobilpay 858500 med oplysning med navn.

Formandens beretning 2018

Beretning 2018 for BI-Bordtennis

Jeg har nu været formand for BI-Bordtennis i et år. Tiden er gået utroligt stærkt, men alligevel har vi i bestyrelsen formået at få en del aktiviteter igangsat for at fremme Bordtennissporten i Brønderslev.

BI-Bordtennis vil fremstå mere som en breddeklub og det har vi arbejdet meget fokuseret på for at fremhæve.

Så udover vores spillere i STIGA-divisionen, som har spillet i en af Danmarks sværeste turneringer, har bestyrelsen også fokuseret en del i vores 60+ borgere i Brønderslev. Således har vi oprettet et 4dages introduktionskursus til netop denne målgruppe. Her har spillerne kunnet lære sporten, genopfrisk sporten og samtidig været en del af et godt fællesskab. Det er en kæmpe succes og et punkt vi fortsat vil udvikle og fokusere på.

I børnehøjde har BI-Bordtennis været den absolut første klub i Danmark som har gennemført Skole-OL i Bordtennis under kyndig instruks fra DBTU. I første bølge har vi afholdt Skole-OL for 4 og 5klasser i en af Brønderslev kommunes skoler, her har begejstring og succes fra start været nøgleordene. Det har betydet at vi igen har fået kickstartet sporten igen ude ved bordene i mange af vores fritidsordninger og Skole-OL har været direkte årsag til flere unge medlemmer i BI-Bordtennis. Vi fortsætter konceptet i den nye sæson.

Sportslige Resultater:

BI-Bordtennis har en fast skare af dygtige spiller i alle aldre.

Vores førstehold herre i STIGA-divisionen sluttede desværre efter en hård sæson i bunden af divisionen, det betyder at de nu rykket ned i 1.Division. Spillerne kæmpede hele vejen og bevarede glæden og overskuddet til sidste boldt var sendt afsted.

Et lidt andet billede tegnede sig i 1. Division Ungdom piger, her blev vores hold af 4 piger nemlig Danmarksmestre Ungdom, for første gang nogensinde i BI-Bordtennis´s historie, nok også det første ungdomshold i Brønderslev Kommune, som kan bryste sig med titlen som Danmarksmestre.

Efter en velfortjent sommerferie startede pigerne op i 1.Divisions Senior. Her fik pigerne travlt og store udfordringer, da holdet fra start var ramt af sygdom og skade, så de gik sæsonen i møde med undertal af spillere. Trods hård start, valgte det lille hold at fortsætte og gennemføre alle kampe og fik dermed en masse træning og erfaring i den svære division, pigerne gav god modstand og vandt også gode sæt, men endte som forventet, men en flot placering i bunden af divisionen.

På ungdomssiden havde BI tilmeldt 2 hold, som også her viste stor styrke, da Drenge1 sikrede sig en 1.Plads med Guld om halsen. Drenge2 sikrede sig ligeledes metal, da de kunne hænge Bronze om halsen i deres række.

For seniorerne havde vi tilmeldt 1 hold i Serie 1, også de kunne sikre sig en plads på toppen af podiet, nemlig en flot 2. plads i deres række.

BI-Bordtennis kan ligeledes være super stolt af at vi havde hele 3 spillere med i den prestigefyldte Top12 for Ungdom – det er altså de 12 bedste ungdomsspillere (Dreng/pige) i Danmark.

BI-Bordtennis er også mega stolte over at vi samtidig kunne præstere at have hele 5 spillere med i det jyske Top8, hvor der blev vundet medaljer både af piger og drenge.

På det lokale plan og til lokale stævner, har vores spillerne igen vist styrke. Stort set alle af klubbens ungdomsspillere har fået metal med hjem, både guld, sølv og Bronze. Succes fortsætter for til det store JyskeMesterskab, som traditionen tro er et af klubbens helt store fælles arrangement, kunne BI´s spillere nemlig stolt hænge over 20 medaljer omkring halsen.

Alt i alt et godt sportslig år for BI-Bordtennis.

Økonomi:

At have 2 hold på divisionsplan er ikke billigt. Vi har forsøgt at begrænse udgifterne og har måttet skære i trænerstaben for at kunne komme ud med et acceptabelt resultat. Vi har kun brugt de økonomiske ressourcer som har været absolut nødvendige for at kunne opretholde en succesfuld klub med mange medlemmer. De indtægtsgivende arrangementer, som klubben har haft gennem året (Brønderslev Marked, Reunion, Skole-OL mv) har alle været med til at bidrage positivt til årets resultat. Vi har hermed formået at sikre et noget mindre underskud en budgetteret.

Nu er vi så småt i gang med ny sæson, som det fremgår af budgettet, så har bestyrelsen budgetteret med et rimeligt stort underskud, det skyldes hovedsagelig de manglende indtægter fra udlodningsmidlerne, men også det faktum at vi kan påregne store udgifter ifb. med vores situation med 1. holdet.

Lokaler:

Lys- og lydforhold er helt i top. Vi har kæmpet lidt med at styre temperaturen i lokalerne, men den er vist så småt på plads nu. Ellers har vi fået sponseret nye gardiner i vores lokaler, hvilket var meget tiltrængt og en nødvendighed for at kunne huse hjemmekampene i STIGA-divisionen.

De kommende års udfordringer er mest omkring gulvene i vores 2 haller. Belægningen er meget glat og slidt, farven er ikke den korrekte efter nye standarder, så derfor vil det være en kommende opgave at få set på de muligheder vi har for nyt gulv. Vores øvrige materialer er i fin form, vi kunne dog godt bruge 3-4 nye borde som skal øremærkes til brug til vores divisionskampe.

Fremad:

BI-Bordtennis er en stolt klub, som gennem 75år har brændt vores navn fast i alle klubber i Danmark. Vi har kørt på kryds og tværs af landet og vundet store titler og vist omverdenen hvor Brønderslev ligger. Det vil vi fortsætte med at vise. Vi vil derfor fejre at BI-Bordtennis har 75års jubilæum her i 2019. Vi melder hermed ud at 9. november 2019 holder vi vores jubilæum. Husk allerede nu at reservere datoen.

Stor Tak:

Alle vores ideer, initiativer og succeser vil ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde så trofaste sponsorer, lokale kræfter, forældre, spillere, effektiv bestyrelse og frivillige i klubben. Så stor tak til alle jer for jeres støtte og hjælpende hånd, den er meget værdsat.

BI-Bordtennis vil fortsat kæmpe for at udvikle bordtennissporten blandt børn, unge og ældre i Brønderslev kommune. Kunne du også tænke dig at være en del af en dejlig klub!?

God Sommer

Frank Dolberg

Formand BI-Bordtennis

Referat fra Generalforsamlingen

Referat fra Generalforsamling for BI-Bordtennis

Søndag den 28. april 2019 kl. 10.00 på BI-centeret

1) Valg af dirigent

          Kai Ove Bendixen modtog valg

2) Formandens beretning

Blev oplæst og godkendt. Kan læses på vores hjemmeside

 

3) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 og budget 2019 til godkendelse

                Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt

 

4) Indkomne forslag

                      Ingen indkomne forslag

 

5) Valg kasserer til bestyrelsen (2år)

Janne Nørgaard har valgt at stoppe – bestyrelsen foreslår Per Dahl Sørensen

Per Dahl modtog valget

6) Valg medlem til bestyrelsen (2år)

Nils Brinks-Larsen har valgt at stoppe – bestyrelsen foreslår Martin Kristensen

                      Martin Kristensen modtog valget

7) Valg af suppleanter (1 år)

Per Dahl Sørensen har valgt at stoppe – bestyrelsen foreslår Janne Nørgaard

Kai Jarl Nielsen ønsker genvalg

                      Janne Nørgaard og Kai Jarl modtog genvalg.

8) Valg af revisor (2 år)

Malene Lagergaard – villig til genvalg

          Malene Ladegaard modtog valget.

9) Valg af revisorsuppleant (1 år)

Hugo Sørensen – villig til genvalg

          Hugo Sørensen modtog valget

10) Eventuelt

Bestyrelsen spurgte generalforsamlingen hvad holdningen var ved de fremmødte, i forhold til om 1. divisionsholdet skal bevares eller ej.

Der blev snakket om både fordele og ulemper

-          Set i forhold til budgettet kunne det være en fordel at fjerne 1 holdet så et underskud kunne formindskes.

-          Der har været et divisionshold i BI-regi i mange år, synd hvis ikke kan bevares.

-          Ingen opbakning fra byen omkring 1 holdet – ingen tilskuer til hjemme kampe.

-          Skal der i stedet fokuseres på at skaffe nye medlemmer og bygge op forfra

-          Sponsorerne har signet op til at vi har et 1 hold.

Alt i alt en masse ting for bestyrelsen at tage med i overvejelserne

Trænersituationen og stævner

Der blev spurgt omkring trænersituationen hvorfor de ikke er mere tilstede ved stævner og holdturneringer og hvorfor de ikke var repræsenteret her på Generalforsamlingen?. Forældre ønsker at der kommer mere opbakning fra trænerne til stævner. Bestyrelsen kunne fortælle at der fra næste sæson er fokus på dette og at der altid vil være en træner med som vil have fokus på alle spillere.

Forældre har sagt at det er svært og uoverskueligt at tilmelde børn til stævner. Kan bestyrelsen evt finde en måde hvorpå dette kan gøres nemmere. Er det ikke oplagt at trænerne tog en snak med spilleren og opfordrede dem til at deltage i div. stævner og gav dem en seddel med hjem så forældrene kunne planlægge. Hvorfor bruges FB ikke mere end det gør til at udbrede budskabet omkring stævner.

Trivslen

Der var ønske om mere daglig summen i klubben og at der fx var 1.holds spillere som kom forbi til træningsaftenerne og viste sig. Der er mange medlemmer som ikke ved vi har et 1.hold og de ved ikke hvem de er. GF mente at det kunne man godt sætte som et krav at spillerne kom forbi enkelte aftener og vise de unge spillere at der var noget at stræbe efter.

Der blev også snakket omkring forældre involvering, bestyrelsen ville rigtig gerne have flere forældre involveret i den daglige trivsel, vi mangler forældre til mange praktiske ting, som at stå for vores klubturer og tilmeldinger, køb af frugt til stævner mv. Vi opfordrer forældrene til at vise interesse – Tak.

Vi ved at forældrene har en travl hverdag, men vi opfordrer alligevel til at investere lidt tid i sine børns og klubs fremtid. Når vi er ude sammen, så er det altid vildt hyggeligt blandt forældrene, træner, bestyrelsen samt spillere.

Referent: Rikke Cramer/Frank Dolberg

Reunion Fest med DJ-Musik fra 1990érne

Tusinde Tak for opbakningen til årets Bordtennis fest. Vi ses næste år d. 8 April 2020

Genoplev DJ-musikken fra 90erne

Husker I festen i 3 etager, med de små hyggekroge hvor de varme kys fra kæresten!, måske kæresten! eller bare en sød pige/fyr! blev delt.?

Husker I de friske DJ-som spillede natten ung.? 
Husker I duften og atmosfæren og hvor svært det var at komme ind og hvordan man stod i kø udenfor?

Nu er chancen for at genoplive de glade 90érne, som dengang på Brunders.
Kom med og få svunget  træbenet og få smurt stemmebåndet, når vi alle danser og skråler med på musikken.
Så støt BI-Bordtennis og deltag i årets REUINON fest i Den Runde Pavillon.
Betaler med Mobilpay så skriv dit fulde navn :-)
Vi glæder os vildt meget til at se jer og genopleve 90érne

19 Medaljer i årets JM høst

Bordtennisklubben i Brønderslev sikrede 19 medaljer til årets Jyske Mesterskaber.
Spillere fra Brønderslev Bordtennis klub viste stor styrke og kampgejst da de i weekendens Jyske Mesterskaber, sikrede sig et hav af velfortjente medaljer af alle 3 metaller.
Helt nøjagtigt havde de stærke spillere 19 medaljer med hjem i baggagen som de stolt kan vise frem.
Vi er stolte i klubben at kunne fortælle at hele paletten af spillere både pige/dreng - dame/herre og i alle aldre og med forskellige styrker, var med på sejrs skamlen.
Vi er stolte over at klubben er en bredde klub, som kan stille med så stærkt et hold, der gang på gang viser talenterne frem.
Når du nu sidder og læser om spillerne og klubbens succes og har fået lyst til at være en del af os, så kontakt os gerne. Vi har forskellige hold og træner forskellige aftener. Så om du er 60+ eller Junior, så er der altid plads til dig.
Se mere på www.bi-bordtennis.dk

Tre bordtennisspillere udtaget til prestigefyldt Top 12

 

BREAKING: Når de bedste unge bordtennisspillere i januar til det prestigefyldte Top 12 skal dyste om, hvem der er Danmarks bedste, er BI bordtennis allerede sikre på at have deltagere med i tre af de seks rækker.

Den hårde træningsindsats og de deraf følgende resultater betyder nemlig, at Anna Ansø, Jacob Laursen og Bjarke Krog i hver deres række er blandt Danmarks 8 bedste, der er forhåndsudtaget til Top 12. Anna Ansø er udtaget i Pigerækken, Jacob Laursen i Yngre Drenge og Bjarke Krog i Juniorrækken. De sidste kampe inden udtagelsen var som vanligt nervepirrende. For blot en måned siden lå begge drenge lige uden for top otte, som bliver forhåndsudtaget. En fantastisk indsats betyder, at Jacob nu er rykket op som nummer 3 i Danmark blandt Yngre Drenge, mens Bjarke i øjeblikket indtager 6. plads blandt juniorerne.

Både Anna og Bjarke kan spille i den samme række igen til næste år.

”Det er helt vildt. For få år siden var det helt utænkeligt, at BI bordtennis skulle have hele 3 ungdomsspillere med blandt den absolutte Elite i Danmark. Nu har vi tre som er forhåndsudtaget. Det viser med al ønskelig tydelighed, at selv om BI bordtennis er en lille klub, har vi et setup, hvor det er muligt at udvikle sig til elitespiller. Og vi har flere spillere, som de kommende år har mulighed for at opleve Top 12.”, siger formanden for BI bordtennis Thomas Krog og fortsætter.

"Det koster selvfølgelig at sende tre spillere plus trænere en weekend til Brøndby, men vi knokler med glæde videre for at finde de penge, der skal til. De her resultater sætter ikke alene BI bordtennis på landkortet, det er positiv reklame for hele Brønderslev Kommune. Samtidig håber vi, at det kan få flere børn og unge til at starter med bordtennis. Vi har plads til flere i træningslokalerne af både elitespillere og motionister, slutter Thomas Krog.

På billedet ses Anna Ansø.

Jyske mestre - Junior 3

 

Jyske mestre trods nederlag

Nederlag på 1-6 mod og 0-10 mod Vejle. Alligevel kunne BIs hårdt kæmpende bordtennnis-drenge i Junior 3 slutte dagen med pokal og medaljer som jyske mestrer. Årsagen er, at drengene var kommet i en pulje med flere hold, der egentlig spiller i Junior 2, så nederlagene betød mindre. BI-spillerne har tidligere besejret de øvrige Junior 3 hold i rækken og blev dermed fortjente jyske mestrer.

Martinus Michelsen stod for BI’ernes eneste sejr, men en del af de andre kampe var tætte afgørelser i fem sæt. Det viser også, at BI-drengene snart er klar til at rykke en klasse op og spille med om mesterskabet i Junior 2. i det hele taget skal drengene have ros for at gå til opgaven med humør og fight, selv om modstanderne på papiret virkede uovervindelige. Det hårde kampe lærer helt sikkert spillerne en masse, de kan bruge i resten af sæsonen.

På billedet ses fra venstre Malthe Emil Kjær Nielsen, Martinus Michelsen, Johannes Kusk Birk og Nicholas Nørgård Webster

Hele fem unge BI'ere til Top 12

Hele fem unge BI'ere til Top 12

BI bordtennis har de seneste år markeret sig mere og mere som en af Danmarks førende klubber, når det handler om at frembringe stærke ungdomsspillere. Dette års Top 12 kan kaldes en foreløbig kulmination. Hele fem unge BI’ere havde kvalificeret sig til stævnet, hvor Danmarks absolutte bedste unge bordtennisspillere mødtes.

"Ingen af BI’erne kom på podiet. Det må være et fremtidigt mål. Men at have fem spillere med blandt den absolutte elite i fire forskellige rækker, viser, at vi i Brønderslev har et bordtennismiljø, der giver muligheder for at udvikle sit talent. Det er vi selvfølgelig stolte af", siger Thomas Krog, formand for BI bordtennis.

Bedste BI’er i weekenden blev Anna Ansø, der kæmpede sig til en 5. plads i det skrappe selskab. Jacob Laursen blev nummer 7. De tre øvrige deltagere Amalie Nørgaard, Agnete Kranker og Bjarke Krog har det til fælles, at de kan spille i samme række igen til næste år.

"Vi har andre spillere, end de fem, som står på spring til at kvalificere sig til næste år. Det er kun indsatsen i træningslokalet, der sætter begrænsningen. Vi er stolte af at have så mange dygtige spillere, men det kræver også nogle omkostninger. For at give spillerne de optimale vilkår havde vi i weekenden hele tre dygtige trænere med til Brøndby, hvor de overnattede fra fredag til søndag. Jan Philipsen, Per Christensen og Frederik Lund Kjeldsen yder både til hverdag og i weekender som denne et enestående stykke engageret arbejde med vores unge spillere.

I bestyrelsen arbejder vi benhårdt på at skaffe økonomi, der gør det muligt at fortsætte med de fantastiske rammer vi har i denne sæson. Men først og fremmest glæder vi os over den øjeblikkelige succes og, at Brønderslev for alvor igen er kommet på bordtennisspillernes Danmarkskort", slutter Thomas Krog.

Underkategorier

Nyt fra DBTU

2. juni 2020