Driftshåndbog

Driftshåndbog BI bordtennis, gældende fra 2019

Senior-førstehold

- Samkørsel i lånebil fra Brdr. Hosbond.

- Fortæring efter behov (frokost, aftensmad, frugt, chokolade osv.) op til 200 kroner pr spiller pr. kampdag. Eventuel behov for overnatning aftales særskilt.

Øvrige hold

- Samkørsel udløser statens laveste takst ved kørsel udenfor region Nordjylland

Klubture

- Samkørsel i forbindelse med klubture udløser statens laveste takst (min. 3 spillere pr. bil) 

- Ved deltagelse i de udvalgte klubture UDEN overnatning betaler man kr. 100,-/spiller, som dækker tilmelding (Max 2 single og 1double), frugt og transport.
- Ved deltagelse i de udvalgte klubture MED overnatning betaler man kr. 300,-/spiller, som dækker tilmelding (Max 2 single og 1double), frugt, transport samt overnatning for spiller og forældre på skole/hal.

Spillere, der udtages til Jysk top 8, Kval Top 12, Top 12 og DM og som klubben godkender, får betalt deltagelse og samkørsel.

Hvis det er nødvendigt med træner/forældre-deltagelse afstemmes dette ift. antal deltagere og deres alder.
Spillere, der deltager i landholdsregi får dækket deltagelse og samkørsel (statens lave takst). Deltagelse i JBTU-lejre og lignende er for egen regning.

Honorering af bestyrelsesarbejde
Bestyrelsesarbejdet honoreres med: Fortæring under bestyrelsesmøder, 1 styk klubdragt og betalt rejse (for sig) når klubben holder udlandsrejse.

Generelt dækker klubben ikke udgifter, der ikke er nævnt her eller i forvejen bevilget af bestyrelsen. Mellem bestyrelsesmøder kræver udgifter godkendelse af formand og kasserer.

Ovenstående er gældende fra 30. Oktober 2019

Nyt fra DBTU

2. oktober 2021