Spring til indhold

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling søndag den 21. april 2024 kl. 10.00 på BI-Centeret.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formande ns beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og næste års budget til godkendelse.
 4. Indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen på mail til formand@bi-bordtennis.dk
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Formand (Jens Knudsen er villig til genvalg)
  Valg af 2 menige medlemmer. Bestyrelsen foreslår Jan Lynge Jensen og Dan Mørkbak
  Valg af 2 suppleanter.
 6. Valg af revisorer. (Malene Lagergaard og Søren Christensen er villig til genvalg)
 7. Eventuelt.