Driftshåndbog

Driftshåndbog BI bordtennis, gældende fra 2018

Senior-førstehold
- Samkørsel udløser statens lave takst. Kørsel i lånebil fra Brdr. Hosbond, når det er muligt
- Fortæring efter behov (frokost, aftensmad, frugt, chokolade osv.) op til 200 kroner pr spiller pr. kampdag. Eventuel behov for overnatning aftales særskilt.

Øvrige seniorhold
- Samkørsel udløser statens lave takst ved kørsel udenfor regionen.

Ungdomshold
- Samkørsel udløser statens lave takst ved kørsel udenfor regionen. Kørsel i lånebil fra Brdr. Hosbond, når det er muligt.

Klubture
- Samkørsel i forbindelse med klubture udløser statens lave takst (3 spillere pr. bil.)
- Ved overnatning på skoler/haller betales for spiller/forældre.
- Ved deltagelse i de udvalgte klubture uden overnatning betaler man kr. 100,- som dækker tilmelding, klubfrugt og transport.

Klubture med overnatning koster 300 kroner.

Spillere, der udtages til Jysk top 8, Kval Top 12, Top 12 og DM får betalt deltagelse og kørsel. Coach deltager, og der arrangeres samkørsel.
Hvis det er nødvendigt med øvrig træner/forældre-deltagelse afstemmes dette ift. antal deltagere og deres alder.
Spillere, der deltager i landholdsregi får dækket deltagelse og samkørsel (statens lave takst). Deltagelse i JBTU-lejre og lignende er for egen regning.

Honorering af bestyrelsesarbejde
Bestyrelsesarbejdet honoreres med: Fortæring under bestyrelsesmøder, 1 styk klubdragt og betalt rejse (for sig) når klubben holder udlandsrejse.

Generelt dækker klubben ikke udgifter, der ikke er nævnt her eller i forvejen bevilget af bestyrelsen. Mellem bestyrelsesmøder kræver udgifter godkendelse af formand og kasserer.

Ovenstående er gældende fra 19. marts 2018

Nyt fra DBTU

14. Oktober 2019